CBD w leczeniu autyzmu

CBD w leczeniu autyzmu

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które jest rozpoznawane aż u 1 na 60 dzieci. Objawy związane ze spektrum autyzmu występują w różnym stopniu u różnych osób, a terapia wymaga najczęściej właściwie dobranego zespołu interdyscyplinarnego. W jaki sposób CBD może pomóc w łagodzeniu objawów autyzmu?

Czym charakteryzuje się autyzm?

W medycynie pojęcia autyzmu wykorzystuje się do określenia całościowego zaburzenia rozwoju. Do tej samej grupy należy zespół Aspergera, a także zespół Retta. Do najważniejszych cech wspólnych, które przejawiają osoby dotknięte autyzmem, należy upośledzenie relacji społecznych oraz zaburzenia funkcji poznawczych i zachowania. U dzieci rozpoznaje się tak zwany autyzm dziecięcy, wykonując właściwe badania przesiewowe. Przed postawieniem diagnozy uważnie obserwuje się zaburzenia komunikacji, zachowania, interakcji społecznych oraz zabawy.

Wpływ oleju CBD na autyzm

Obecnie obserwuje się zwiększenie zainteresowania naturalnymi środkami medycznymi i tendencja ta dotyczy również oleju CBD, czyli kannabidiolu pozyskiwanego z liści oraz żeńskich kwiatów konopi włóknistej. Związek o nazwie CBD pozbawiony jest psychoaktywnej substancji znanej jako THC, jednak odznacza się wszechstronnym działaniem leczniczym. Do tej pory przeprowadzone badania wskazały, że na wskutek regularnego zażywania oleju CBD poprawę z niektórymi objawami autyzmu uzyskało aż 75% badanych. Wyniki te są bardzo obiecujące.