Jak działa ph metr do wody?

Jak działa ph metr do wody?

W laboratorium spotykamy się z wieloma urządzeniami oraz przyrządami. Wiele z takich urządzeń jest również stosowanych w przemyśle, głównie w laboratoriach przemysłowych. W laboratoriach naukowych wymaga się tego, aby znać podstawy fizyczne, na jakich oparto działanie danego urządzenia. W laboratoriach przemysłowych takiego wymogu już nie ma. Warto jednak to wiedzieć.

Jak działa ph metr do wody?

Zanim wyjaśnimy, jak działa ph metr do wody (sprawdź tutaj), musimy powiedzieć sobie o tym, czym jest w ogóle pH. Współczynnik ten jest wielkością określającą zakwaszenie wody lub innych substancji czy roztworów. Zakwaszenie jest natomiast tym większe, im więcej w takim roztworze cząstek rozpada się z wytworzeniem wolnych jonów H+ lub OH3+. Taką właśnie silną właściwość mają silne kwasy i z badań nad nimi wyłoniły się reguły odnośnie do badania i opisywania pH. Na tej podstawie naukowej, ostatecznie zaczęto konstruować różne ph metry do wody. pH metr do wody bada więc stężenie jonów wodorowych w roztworach.

ph metr do wody

Czy pH można mierzyć tylko pH metrem?

Oczywiście pH można mierzyć za pomocą innych metod. Zamiast ph metru do wody możemy używać na przykład papierków lakmusowych, lub stosować pomiar przewodnictwa elektrycznego cieczy, jeśli znamy składniki roztworu. Stosowanie pH metru do wody jest to jednak metoda zdecydowanie dokładniejsza niż papierki lakmusowe i łatwiejsza w zastosowaniu niż inne metody pośrednie. Oczywiście trzeba pamiętać, że ph metr do wody musi być najpierw dobrze skalibrowany, aby było wiadome, że pomiar jest dobry.