Czym jest spektroskop?

Czym jest spektroskop?

Spektroskop jest ciekawym urządzeniem, który pozwala rozdzielać światło na długości fal, z których się składa. Dawniej wykorzystywano pryzmaty, które rozszczepiały światło za pomocą załamania i zakrzywiania fal świetlnych, jakie przechodził przez szkło. Czym cechuje się urządzenie? Gdzie jest wykorzystywane? Czego dotyczy spektroskopia?

Nowoczesny spektroskop

W dzisiejszych czasach spektroskopy https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/spektrofotometry-i-spektroskopy/ zastępują pryzmat przez wąskie szczeliny, jakie są nazywane siatkami dyfrakcyjnymi. Mają one za zadanie rozprowadzać światło na różnych długościach fal i w różnych ilościach, co pozwala przeprowadzić pomiar długości fal. Jeśli chodzi o pojęcie spektroskopii, dotyczy ono pomiaru struktury i składu różnorodnych cząsteczek. Korzystają z niego głównie chemicy, którzy wykonują identyfikację różnych gatunków znajdujących się w próbce lub mapowanie struktur cząsteczki. 

Rodzaje spektroskopii

spektroskop

Okazuje się, że poszczególne typy spektroskopii są rozróżniane dzięki energii promieniowanie, która jest zaangażowana w interakcję. Jeśli chodzi o rodzaje spektroskopii, jakie dotyczą charakteru interakcji między energią a materiałem, w tym przypadku wyróżniamy:

  • spektroskopię absorpcyjną,
  • rentgenowską,
  • astronomiczną,
  • biomedyczną.

W wielu zastosowaniach widmo jest często określane za pomocą pomiaru zmian intensywności lub częstotliwości energii promieniowania. Specjaliści wykorzystują spektroskop w laboratoriach i centrach medycznych, gdzie taki sprzęt jest niezbędny do wykonywania danych pomiarów. Podczas doboru warto pamiętać o dobrej jakości.